జిత్తుల మారి కుందేలు

November 20, 2014 By: Category: కథలు

ఒక అడవిలో స్నేహితులైన జింక కుందేలు కలిసి ఉండేవి ఒక రోజు రెండూ అడవిలో తిరుగుతూ ఉండగా ఒక వేటగాడి చేతిలో గాయపడిన ఒక ముసలి నక్క ను తాము ఉండే ప్రదేశానికి తీసుకొచ్చి animal-graphics-rabbits-671371వైద్యం చేస్తూ కొన్ని రోజులు అయ్యాక నక్క కి స్పృహ రావడం తో తన చుటూ ఉన్న చాలా జంతువులని చూసి మాటల మధ్యలో నువ్వు గాయపడడం ఎలా జరిగింది అని కుందేలు అడిగింది
అప్పుడు
నక్క : ఈ ఆడవికి ఏమయ్యింది ఒక వైపు తరుముతుండే వేటగాడు మరో వైపు ఆహారం దొరకకుండా ఉండే అడవి ఇలా అయితే మన భవిష్యత్ ఏమైపోవాలి అని చెబుతూ ఉండగా  ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కొన్ని మైళ్ళ దూరం లో ఉండే ఇంత కంటే పెద్ద అడవికి వెళ్ళిపోవడమే మనకు అన్ని విధాల శ్రేయస్కరం రేపు ప్రొద్దున్నే నేను బయలు దేరుతున్నా  మీరు నాతో వస్తా అంటే జింక కుందేలు ముందు కలిసి వెళ్దాం అక్కడ పరిస్థితి చూసాక ఇద్దరు ముగ్గురం కలసి  కొంచెం కొంచెం గా అందరం అక్కడికి వెల్లిపోదాం అని నక్క చెప్పింది Read the rest of this entry →

కోతి ప్రశ్న

November 13, 2014 By: Category: పాటలు

శ్రీరాముడు కోతులతో | సీతను విడిపించగ

అండగ లక్ష్మణుడుండగ | దండయాత్ర వెళ్ళినాడు.

రావణాసురుని జంపె | రాముడు తన బాణంతో

రాక్షసులనందరినీ | రాముని సైన్యం జంపెను

సీత తల్లి క్షేమముగా | శ్రీరాముని దరిజేరగ

అందరు జనులూ కని  |ఆనందంతో పొంగినారు

చిన్న కోతిపిల్ల ఒకటి వచ్చి | శ్రీరాముని అడిగెనిట్లు

జానకి అందరికన్నా | చక్కనిదని అంటారు

ఆతల్లిని చూడాలని మా | కోతులన్ని కోరినాయి

చిన్న నవ్వు నవ్వి పలికె | శ్రీరాముడు జయరాముడు

అడ్డులేదు సీతమ్మను | అంతా చూడండి రండి

సాయంత్రము కోతులన్ని | సభదీరిచి కూరుచుండె

సీత వచ్చి సభలోగల | కోతులన్నిటికీ కనబడె

సీతమ్మను చూడగానె | కోతులు పళ్ళికిలించెను

ఆంజనేయుకడకు వచ్చి | అడిగినాయి ఒకసంగతి

జానకి ముల్లోకములా | చక్కనిదని అన్నారే?

ఆ చక్కని తల్లికి | తోకైనా మరి లేదే?

కోతిపిల్ల అడిగినట్టి | కోతిప్రశ్న కెవరైనా

జవాబు చెబుతారా | సవాలు చేస్తున్నా మరి!

***

సేకరణ: శశిధర్ పింగళి

బెల్లంగడ్డ తపస్సు 

November 12, 2014 By: Category: కథలు

ఒక ఊర్లో రాము సోము అనే సోదరులుండేవారు. వారికి బెల్లమంటే మహాఇష్టం . ఎప్పుడూ తింటానికి బెల్లం ఇవ్వమని వాళ్ళమ్మను పోరుపెట్టేవారు.ఆమె ఎక్కువబెల్లంతింటే విరోచనాలవుతాయనీ, ఇంకేదైనా అనారోగ్యంకలుగుతుందని బెల్లం డబ్బాని అటకమీద దాచింది.ఒకరోజున సోదరులిద్దరూ ఆబెల్లం డబ్బా ఉనికి తెల్సుకుని వాళ్ళమ్మ మంచినీళ్ళకీ ఊరిబయటి బావికి వెళ్ళినపుడు రామూ వొంగుంటే సోము వాడివీపుమీంచీ అటకెక్కి బెల్లండబ్బా మూత తీసి పగలగొడితే అమ్మకు తెల్సి కోప్పడుతుందని, నోటితో కొరుక్కునేవాడు.వాడుదిగాక సోము వొంగుంటే రామూ వాడివీపుమీంచీ అటకెక్కి అలాగే బెల్లం గడ్డ నోటితో కొరుక్కునేవాడు.ప్రతిరోజూ ఇలా చేస్తుండగా ,చేస్తుండగా బెల్లం తడితడిగా తయారైంది , బెల్లంగడ్డకు కోపమొచ్చింది.అది  బ్రహ్మదేవుని గురించీ తపస్సుచేయసాగింది.బ్రహ్మదేవుని  బెల్లంగడ్డ మీద  పాపమనిపించి ,ఒకరోజునప్రత్యక్షమై ” బెల్లంగడ్డా! ఏమీనీకోరిక? నాగురించీ ఎందుకు తపస్సుచేశావు?” అని అడిగాడు.బెల్లంగడ్డ మహా సంతోషంగా ” మానవులంతా నన్ను ఇలా కొరుక్కుతింటున్నారు, ముఖ్యంగా ఈ ఇంట్లో రాము, సోము అనే కుర్రాళ్ళు రోజూ నన్ను కొరికి ఎంగిలిచేస్తున్నారు. నేను ఎవ్వరి నోటికీ అందకుండా ఉండేలా వరమివ్వ” మనికోరింది.బ్రహ్మ దానికేసి దీక్షగా చూస్తూ ” ఓ బెల్లంగడ్డా ! నిన్నుచూస్తే నాకే ఎత్తి నోట్లో  వేసుకోవాలనిపిస్తున్నది.త్వరగా వెళ్ళి డబ్బాలో దాక్కో !” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాట్ట! అదండీ బెల్లంగడ్డ తపస్సు.
—ఆదూరి.హైమవతి

గర్వం విషతుల్యం

August 19, 2014 By: Category: కథలు

పూర్వం  ఒక అడవిలో ఒక నదీ తీరాన  చాలా  వృక్షాలు ఉండేవి .వాటన్నింటి లోకీ చాలా పొడవైనది బూరుగు చెట్టు.  నదీ తీరంలోపచ్చని  పచ్చిక ఉండేది. నీటి అలలు వచ్చినప్పుడల్లా  ఆ గడ్డి పోచలు తలలు వంచి అవి పోయాక  లేస్తుండేవి. ఒక రోజున  వర్షం  పడటంతో నదికి  ప్రవాహ వేగం  పెరిగింది. దాంతో గడ్డి పోచలు తలలు వంచి నీటి ప్రవాహం వాలుకు ఉండి పోవలసి వచ్చింది.సాయం కాలానికి నదీ ప్రవాహం తగ్గింది.అప్పుడు పచ్చిక మొక్కలు హాయిగా తల లెత్తి  నవ్వు కుంటూ చుట్టూ చూడ సాగాయి.

నది గట్టు పక్కనే ఉన్న బూరుగు చెట్టు వాటి వైపు చూసి ఫక్కున నవ్వింది. ఆ సవ్వడికి గడ్డిమొక్కలన్నీ తలలు తిప్పి ఆ సవ్వడి వచ్చిన  వైపు చూశాయి. వాటిని చూసి బూరుగు చెట్టు తిరిగి  పక పకా నవ్వింది. పక్కనే ఉన్న మిగిలిన  చెట్లు దాని వైపు చూసి ,”ఎందుకు నవ్వుతున్నావ్?”  అని అడిగాయి.

దానికి బూరుగు చెట్టు ” గమనిస్తే  మీరంతా కూడా  ఫక్కున నవ్వు తారు.చూడండీ ఉదయం నుండీ  ఈ గడ్డి పోచలు నీళ్ళకు  భయ పడి తలలు వంచుకుని ఉన్నాయి . ఇప్పుడు నీరు తగ్గాక  తల  లెత్తాయి. వాటిని చూస్తే నవ్వు కాక  మరే మొస్తుందీ! పాపం చిరుప్రాణులు!  వాటి భయం చూసి నాకు ఆగని నవ్వు వస్తున్నది “అంటూ ఇంకా నవ్వ సాగింది బూరుగు చెట్టు.

మిగతా చెట్లు ” తప్పుకాదూ ? ఇతరులను  చూసి  అలా నవ్వడం ! అవి వింటే  ఏమను కుంటాయి.చెట్ల జాతి మన మంతా ఒక్కటే కదా!”అన్నాయి.

“ఏంటీ! ఆ గడ్డి పోచలూ మనమూ ఒక్కటేనా! ఆ గడ్డి పోచలు మన జాతా?మాట్లాడకండి , నాకు అసహ్యమే స్తుంది.” అంది ఠీవిగా తలెత్తి. Read the rest of this entry →