మాటే మంత్రం

March 16, 2015 By: Category: కథలు

రంగాపురంలోని పాండురంగం చాలాధనవంతుడు.తాను గొప్పవాడిననే గర్వమూ అతని ధనమత ఉంది . ఎవ్వరికీ ఒక పట్టాన సహాయంచేసేవాడుకాదు.అందరూ అతడివెనక గేలిచేసేవారు.ఎవ్వరూ అతడితో మాట్లాడనుపెద్దగా ఇష్టపడేవారుకాదు. పాండురంగంమాత్రం అందరూ తాను గొప్పవాడైనందున తనకు భయపడి ఎవ్వరూమాట్లాడటంలేదనిభ్రమించేవాడు.ఇలాఉండగా ఆఊరిపాఠశాలకు మురళిఅనే మాస్టర్ ట్రాన్స్ ఫరై వచ్చాడు. అతడునివసించను ఇల్లుకోసం వెతుక్కుంటుండగా,ఆఊరి రైతుఒకతను”పంతులుంగారూ!మీకీ ఊర్లోనివసించను తగినఇల్లు దొరకడం కష్టం,అన్నీపూరిళ్ళే!పట్నం నుండీ వచ్చానంటున్నారు.పైగా కరెంటుఉన్నఇళ్ళు తక్కువ , మాదిచిన్నగ్రామంకాదు. మీరు ఎలాగైనా పాండురంగంగారిఇంట్లో చేరితే బావుంటుంది.ఐతే అతగాడుఎవ్వరితో కలవడు.”అనిచెప్పగా,ఆసాయంకాలం స్కూలయ్యాక, మురళి మాస్టార్,ఒకడజను అరటిపండ్లు,పూలు తీసుకుని పాండురంగం ఇంటికి వెళ్ళాడు.బయట తోటలో ఈజీ ఛైర్లో విశ్రాంతిగాకూర్చునిఉన్నపాండురంగం ,తన ఇంటికి వచ్చిన కొత్తవ్యక్తిని చూసి ” ఎవరయ్యా అది? ” అని ప్రశ్నించాడు.” Read the rest of this entry →

ఉడత వంటి స్కంక్ ఊరవతలే.  

January 21, 2015 By: Category: మీకు తెలుసా, వ్యాసాలు

stunk

పిల్లాలూ! మీరు  ఉడుతల్ని నిత్యం చూస్తూనే  ఉంటారుగా ! ఇంచు మించు ఉడుత ఆకారంలో ఉండే ‘స్కంక్ ‘ అనే చిన్న జంతువు గురించీ  కొంచే చెప్పు కుందామా! స్కంక్  చాలాచిత్రమైన  రీతిలో ఆత్మ రక్షణ చేసుకుంటుంది. దీని తోక దగ్గర  రెండు గ్రంధులు ఉంటాయి. వీటి నుండి ఒక రకమైన ద్రవపదార్ధం   తయా రవుతుంది . స్కంక్   శత్రువును ఎదుర్కోడం  చాలా  తమాషాగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎవరైనా  భయ పెడితే ముందు కాళ్ళపై  నిలబడి తోకను పైకెత్తు  తుంది .శతృవు పై తుపాకీ గురి పెట్టి భయపెట్టే వీరుడిలాగా అన్న మాట. శతృవు దీనికి భయ పడనపుడు ఇది చేసే పనేంటో తెల్సా! దీని తోకదగ్గర వున్న గ్రంధులనుండి తయారయ్యే అతి ఘాటైన ,భయంకరమైన, ముక్కులు బద్దలయ్యే దుర్గంధ  పూరిత ద్రవాన్ని అమితవేగంగా శతృవుపై  చాలా దూరం వరకూ చిమ్ముతుంది .ఆ వాసనకు భయపడి ఎవ్వరూ ,మృగాలు సైతం  దానిజోలికి వెళ్ళవు.

ఈ స్కంక్ లు మాంసాహారి.ఇవి రాత్రులు తిరుగుతూ  క్రిములనూ, కీటకాలనూ,ఎలుకలనూ , ఉడతలనూ, పక్షులనూ, వాటిగ్రుడ్లనూ భుజిస్తాయి. ఇవి చెట్ల తొర్రల్లో, ఎలుకల కన్నాల్లో నివసిస్తాయి.ఆడ స్కంక్స్ 40 నుండి 70 రోజుల్లో  గర్భం ధరించి రెండు నుండి పది వరకూ పిల్లాల్ని పెడతాయి. పాలిచ్చి పెంచుతాయి. ఇవి సులువుగా  మచ్చికవుతాయి.ఇవి  అనే క   ఆ కారాలలో , రంగుల్లో వుం టా యి.చారలతో, మచ్చలతో, కూచుముక్కు తోను వుండే ఈ స్కంక్స్ 30 అంగుళాల పొడవు 12 కిలోలబరువు వుంటాయి.కొన్నింటి తోక నలుపు తెలుపు రంగుల్లో కుచ్చుగా  ఉడుత తోకలా ఉంటుంది . దీన్ని పెంచుకో దలచిన వారు ముందుగా  శస్త్ర చికిత్స ద్వారా  దీని దుర్గంధ  పూరిత గ్రంధులను తీసి వేసి, మచ్చిక చేసుకుంటారు.

ఐతే ఈ   సంక్స్  అమెరికా,కెనడా,మెక్సికో లో మత్రమే జీవిస్తాయి.వీటి దుర్గంధమే వీటికి శ్రీరమ రక్ష.

————సేకరణ–ఆదూరి.హైమవతి

 

జిత్తుల మారి కుందేలు

November 20, 2014 By: Category: కథలు

ఒక అడవిలో స్నేహితులైన జింక కుందేలు కలిసి ఉండేవి ఒక రోజు రెండూ అడవిలో తిరుగుతూ ఉండగా ఒక వేటగాడి చేతిలో గాయపడిన ఒక ముసలి నక్క ను తాము ఉండే ప్రదేశానికి తీసుకొచ్చి animal-graphics-rabbits-671371వైద్యం చేస్తూ కొన్ని రోజులు అయ్యాక నక్క కి స్పృహ రావడం తో తన చుటూ ఉన్న చాలా జంతువులని చూసి మాటల మధ్యలో నువ్వు గాయపడడం ఎలా జరిగింది అని కుందేలు అడిగింది
అప్పుడు
నక్క : ఈ ఆడవికి ఏమయ్యింది ఒక వైపు తరుముతుండే వేటగాడు మరో వైపు ఆహారం దొరకకుండా ఉండే అడవి ఇలా అయితే మన భవిష్యత్ ఏమైపోవాలి అని చెబుతూ ఉండగా  ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కొన్ని మైళ్ళ దూరం లో ఉండే ఇంత కంటే పెద్ద అడవికి వెళ్ళిపోవడమే మనకు అన్ని విధాల శ్రేయస్కరం రేపు ప్రొద్దున్నే నేను బయలు దేరుతున్నా  మీరు నాతో వస్తా అంటే జింక కుందేలు ముందు కలిసి వెళ్దాం అక్కడ పరిస్థితి చూసాక ఇద్దరు ముగ్గురం కలసి  కొంచెం కొంచెం గా అందరం అక్కడికి వెల్లిపోదాం అని నక్క చెప్పింది Read the rest of this entry →

కోతి ప్రశ్న

November 13, 2014 By: Category: పాటలు

శ్రీరాముడు కోతులతో | సీతను విడిపించగ

అండగ లక్ష్మణుడుండగ | దండయాత్ర వెళ్ళినాడు.

రావణాసురుని జంపె | రాముడు తన బాణంతో

రాక్షసులనందరినీ | రాముని సైన్యం జంపెను

సీత తల్లి క్షేమముగా | శ్రీరాముని దరిజేరగ

అందరు జనులూ కని  |ఆనందంతో పొంగినారు

చిన్న కోతిపిల్ల ఒకటి వచ్చి | శ్రీరాముని అడిగెనిట్లు

జానకి అందరికన్నా | చక్కనిదని అంటారు

ఆతల్లిని చూడాలని మా | కోతులన్ని కోరినాయి

చిన్న నవ్వు నవ్వి పలికె | శ్రీరాముడు జయరాముడు

అడ్డులేదు సీతమ్మను | అంతా చూడండి రండి

సాయంత్రము కోతులన్ని | సభదీరిచి కూరుచుండె

సీత వచ్చి సభలోగల | కోతులన్నిటికీ కనబడె

సీతమ్మను చూడగానె | కోతులు పళ్ళికిలించెను

ఆంజనేయుకడకు వచ్చి | అడిగినాయి ఒకసంగతి

జానకి ముల్లోకములా | చక్కనిదని అన్నారే?

ఆ చక్కని తల్లికి | తోకైనా మరి లేదే?

కోతిపిల్ల అడిగినట్టి | కోతిప్రశ్న కెవరైనా

జవాబు చెబుతారా | సవాలు చేస్తున్నా మరి!

***

సేకరణ: శశిధర్ పింగళి