వైద్యుని విధి

May 17, 2015 By: Category: కథలు

 సాయికృపానర్శింగ్ హోంలో ‘చిన్నపిల్లల డాక్టర్స్ ‘సెలెక్షన్ కోసం ప్రకటన చూసి, కొత్తగాడాక్టర్ డిగ్రీఅందుకున్నవాళ్ళు,కాస్తంత అనుభవఙ్ఞులు,ఆనర్శింగ్ హోంలో కొంతకాలమైనాపని చేస్తే మంచిగుర్తింపుతోపాటు,ఆకర్షణీయమైన జీతం,క్వార్టర్స్ మొదలైనవి లభిస్తాయని భావించిన వారు అంతాకల్సి ఓ50మంది వెయిటింగ్ హాల్లో8.30గంటలకేవచ్చిచేరారు.ఇంటర్వ్యూ9గం.కు.అంతా  తమతమ సర్టిఫికేట్స్ సరిచూసుకుంటున్నారు.ప్రతిఒక్కరూపక్కవారినితమరైవల్గాలోలోనభావిసున్నా పైకి నవ్వుముఖంతో పలకరించుకుంటున్నారు.

ఇంతలో ఒకతల్లి ఏడుస్తూ లోనికివచ్చింది.గుమ్మంవద్ద కూర్చుని ఉన్నఅటెండర్ నుచూసి “అయ్యా! నాబిడ్డకు చాలాజ్వరంగా ఉంది.ఫిట్స్ కూడావస్తున్నాయికాపాడండి.ఒక్కగానొక్కబిడ్డ “అంటూ పెద్దగా ఏడ్వసాగింది Read the rest of this entry →

గాలిదెయ్యానికి  సైన్స్ పాఠం

April 16, 2015 By: Category: కథలు

అది బాలాజీనగర్ ఉన్నత పాఠశాల. ఎనిమిదో తరగతిలో సత్యప్రసాద్ సార్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నాడు.ఆయన ఆ తరగతికి సామాన్య శాస్త్రం బోధిస్తాడు. వారంరోజులనుండి కమల బడికి రావడం లేదు. “కమల ఎందుకు బడికి రావడం లేదు ?” పిల్లలని అడిగాడు.
“గాలి పోసిందంట సార్,లేవడం లేదు, పట్నం పోయి మంత్రపు తాయొత్తు కట్టించుకొని వచ్చారు., రేపటినుండి వస్తుందట” క్లాసులో పిల్లలు చెప్పారు.
సార్ ఆలోచనలో పడ్డాడు, రేపు రాగానే కమల తో మాట్లాడాలని అనుకొని ఆ రోజుకి పాఠం పూర్తి చేశాడు.
-౦-
మరుసటి రోజు కమల పాఠశాలకు వచ్చింది. చాలా బలహీనంగా ఉంది. జ్వరంగా కూడా ఉన్నట్టుంది. చేయి పట్టుకొని చూశాడు. జ్వరం ఉంది. సత్యప్రసాద్ ఆ అమ్మాయిని స్టాఫ్‍రూంకి తీసుకెళ్ళి వివరాలు అడిగాడు. మందులు వాడకుండా దిష్టి, కుండపెంకు తొక్కించడం లాంటివి చేశారట. నిన్ననే పట్నం వెళ్లి వచ్చారు. అక్కడేమేమి చేశారో తెలుసుకున్నాడు. కమలను తరగతిలోకి పంపి ఆలోచనలో పడ్డాడు.
ఆ ఊరు బాగా వెనుకబడిన పల్లెటూరు. మూఢనమ్మకాలు ఎక్కువే. ముందు ఈ పాఠశాల పిల్లల్లో నయినా గాలి సోకడం, దెయ్యం పట్టడం లాంటి నమ్మకాలు పోగొట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తరగతిలోకి వెళ్లాడు. Read the rest of this entry →

మాటే మంత్రం

March 16, 2015 By: Category: కథలు

రంగాపురంలోని పాండురంగం చాలాధనవంతుడు.తాను గొప్పవాడిననే గర్వమూ అతని ధనమత ఉంది . ఎవ్వరికీ ఒక పట్టాన సహాయంచేసేవాడుకాదు.అందరూ అతడివెనక గేలిచేసేవారు.ఎవ్వరూ అతడితో మాట్లాడనుపెద్దగా ఇష్టపడేవారుకాదు. పాండురంగంమాత్రం అందరూ తాను గొప్పవాడైనందున తనకు భయపడి ఎవ్వరూమాట్లాడటంలేదనిభ్రమించేవాడు.ఇలాఉండగా ఆఊరిపాఠశాలకు మురళిఅనే మాస్టర్ ట్రాన్స్ ఫరై వచ్చాడు. అతడునివసించను ఇల్లుకోసం వెతుక్కుంటుండగా,ఆఊరి రైతుఒకతను”పంతులుంగారూ!మీకీ ఊర్లోనివసించను తగినఇల్లు దొరకడం కష్టం,అన్నీపూరిళ్ళే!పట్నం నుండీ వచ్చానంటున్నారు.పైగా కరెంటుఉన్నఇళ్ళు తక్కువ , మాదిచిన్నగ్రామంకాదు. మీరు ఎలాగైనా పాండురంగంగారిఇంట్లో చేరితే బావుంటుంది.ఐతే అతగాడుఎవ్వరితో కలవడు.”అనిచెప్పగా,ఆసాయంకాలం స్కూలయ్యాక, మురళి మాస్టార్,ఒకడజను అరటిపండ్లు,పూలు తీసుకుని పాండురంగం ఇంటికి వెళ్ళాడు.బయట తోటలో ఈజీ ఛైర్లో విశ్రాంతిగాకూర్చునిఉన్నపాండురంగం ,తన ఇంటికి వచ్చిన కొత్తవ్యక్తిని చూసి ” ఎవరయ్యా అది? ” అని ప్రశ్నించాడు.” Read the rest of this entry →

ఉడత వంటి స్కంక్ ఊరవతలే.  

January 21, 2015 By: Category: మీకు తెలుసా, వ్యాసాలు

stunk

పిల్లాలూ! మీరు  ఉడుతల్ని నిత్యం చూస్తూనే  ఉంటారుగా ! ఇంచు మించు ఉడుత ఆకారంలో ఉండే ‘స్కంక్ ‘ అనే చిన్న జంతువు గురించీ  కొంచే చెప్పు కుందామా! స్కంక్  చాలాచిత్రమైన  రీతిలో ఆత్మ రక్షణ చేసుకుంటుంది. దీని తోక దగ్గర  రెండు గ్రంధులు ఉంటాయి. వీటి నుండి ఒక రకమైన ద్రవపదార్ధం   తయా రవుతుంది . స్కంక్   శత్రువును ఎదుర్కోడం  చాలా  తమాషాగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎవరైనా  భయ పెడితే ముందు కాళ్ళపై  నిలబడి తోకను పైకెత్తు  తుంది .శతృవు పై తుపాకీ గురి పెట్టి భయపెట్టే వీరుడిలాగా అన్న మాట. శతృవు దీనికి భయ పడనపుడు ఇది చేసే పనేంటో తెల్సా! దీని తోకదగ్గర వున్న గ్రంధులనుండి తయారయ్యే అతి ఘాటైన ,భయంకరమైన, ముక్కులు బద్దలయ్యే దుర్గంధ  పూరిత ద్రవాన్ని అమితవేగంగా శతృవుపై  చాలా దూరం వరకూ చిమ్ముతుంది .ఆ వాసనకు భయపడి ఎవ్వరూ ,మృగాలు సైతం  దానిజోలికి వెళ్ళవు.

ఈ స్కంక్ లు మాంసాహారి.ఇవి రాత్రులు తిరుగుతూ  క్రిములనూ, కీటకాలనూ,ఎలుకలనూ , ఉడతలనూ, పక్షులనూ, వాటిగ్రుడ్లనూ భుజిస్తాయి. ఇవి చెట్ల తొర్రల్లో, ఎలుకల కన్నాల్లో నివసిస్తాయి.ఆడ స్కంక్స్ 40 నుండి 70 రోజుల్లో  గర్భం ధరించి రెండు నుండి పది వరకూ పిల్లాల్ని పెడతాయి. పాలిచ్చి పెంచుతాయి. ఇవి సులువుగా  మచ్చికవుతాయి.ఇవి  అనే క   ఆ కారాలలో , రంగుల్లో వుం టా యి.చారలతో, మచ్చలతో, కూచుముక్కు తోను వుండే ఈ స్కంక్స్ 30 అంగుళాల పొడవు 12 కిలోలబరువు వుంటాయి.కొన్నింటి తోక నలుపు తెలుపు రంగుల్లో కుచ్చుగా  ఉడుత తోకలా ఉంటుంది . దీన్ని పెంచుకో దలచిన వారు ముందుగా  శస్త్ర చికిత్స ద్వారా  దీని దుర్గంధ  పూరిత గ్రంధులను తీసి వేసి, మచ్చిక చేసుకుంటారు.

ఐతే ఈ   సంక్స్  అమెరికా,కెనడా,మెక్సికో లో మత్రమే జీవిస్తాయి.వీటి దుర్గంధమే వీటికి శ్రీరమ రక్ష.

————సేకరణ–ఆదూరి.హైమవతి