చింతామణి గణపతి

గజాననుడు / కరివదనుని విశేషాలు కొన్ని :-
మహారాష్ర్ట లోని ‘అష్టవినాయక కోవెలలు ‘ ప్రసిద్ధి గాంచినవి.
వీనిలోని “చింతామణి గణపతి” గురించి స్థలపురాణ కథ ఉన్నది.
ఆ ప్రాంగణములో తరువు వెలయుటకు కారణమైనది.
******************************,

“శబల” అను ఆవు వశిష్ఠముని వద్ద ఉన్నది. చిటికెలో అద్భుతమైన విందు ఆ ధేనువు అనుగ్రహించింది.
అతిథి గా, తన సైనిక పటాలంతో సహా వచ్చిన మహారాజు విభ్రమానికి లోనైనాడు.
“కామధేనువు వత్సం ఐన ఈ శబల మహారాజును ఐనట్టి నావద్ద ఉండుట సముచితము.
కనుక నాకు ఇవ్వుము మునీ!” అని అడిగి, ముని కాదనగా భంగపడ్డాడు.
అతడే గాధిరాజు, విశ్వామిత్రుడు, ఋషిగా, బ్రహ్మర్షిగా ఎదిగిన చక్కని పౌరాణిక సంఘటన అది.
ఇట్లాంటిది ‘చింతామణి అనే మణి ‘ కథ.
************,

ఈయనకు సంబంధించి ఒక గాథ ఉంది.
పూర్వం కపిలముని వద్ద చింతామణి అనే మణి ఉండేది.
(కపిలముని యొక్క సహోదరి ‘ సతీ అనసూయ)
చింతామణి కోరిన కోరికలను తీర్చే కల్పతరువు వంటిది. అక్కడి ప్రభువైన అభిజిత్తు,
గుణవతిల కుమారుడైన గుణ రాజకుమారుడు ఒకమారు కపిలుని ఆశ్రమానికి వస్తాడు.
ఆ ముని రాజకుమారునికి చింతామణి మహిమతో షడ్రసోపేతమైన భోజనము ఏర్పాటు చేస్తాడు.
ఆ మణి సంగతి తెలిసి రాజకుమారుడు మణిని తనకిమ్మని కపిలుని అడుగుతాడు.
కపిలముని దానికి అంగీకరించక పోగా, రాజ కుమారుడు ఆ మణిని దొంగిలిస్తాడు.
బాధతో కపిలుడు గణపతిని ప్రార్థించేను.
విఘ్నేశుడు రాకుమారుని యుద్ధంలో ఓడించెను .
పిమ్మట, అభిజిత్తు మహారాజు మణిని కపిలునికి తిరిగి ఇవ్వబోగా,
కపిలుడు ‘ఆ మణి తనకు వలదని ‘ చెప్పి,
“శివపుత్రా! నీవు ఇక్కడే , భక్తచింతామణివై
మమ్ములను అనుగ్రహించుము విఘ్నేశా!’ అని ప్రార్ధించెను.
గణేశుడు అక్కడే కదంబ వృక్షము కింద వెలిసెను.
అప్పటినుంచి కపిలుడు ఆ గణేశుని ‘చింతామణి గణేశుని’గా కొలుస్తాడు.
ఈ చింతామణి గణేశ క్షేత్రం మహారాష్త్రలోని థేవూర్ లో (పుణే దగ్గర) ఉంది.
మహారాష్ట్రలోని అష్టవినాయకులలో ఒకటి ఈ చింతామణి వినాయకుడు.

****************,

ఎనిమిది విఘ్నవినాయకస్వామివార్ల పేర్ల పట్టిక :-

1) చింతామణి గణపతి; Chintamani, Theyur):
2) హేరంబ గణపతి;( hEramba gaNapati) :
3) బళ్ళాలేశ్వర ;పాళీ:
4) గిరిజాత్మజ, లేన్యాద్రి (Girjatmaja, Lenyadri):
5) మహా గణపతి, రాజన్ గావ్ (Mahaa GaNapati, Rajan gaaw):
6) మోరేశ్వర కోవెల (Moreshwar Temple):
7) సిద్ధివినాయక ఆలయ (Siddhiwinayaka dewalay, Siddhtek):
8) వరదవినాయక్ మహాద్ (Varada Vinayaka, Mahaad);

[rachana :- కుసుమాంబ1955 ]

జాబిల్లి బాలల డిజిటల్ పత్రిక

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *