చిలుక – కాకి

నేస్తం – జాజిపూలు

అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక రామ చిలుక ,కాకి ఉన్నాయంట.. అవి రెండూ స్నేహితులు..

అయితే చిలుకచురుకైనది …కాకి బద్దకస్తురాలు..ఒక రోజు రెండింటికి బాగా ఆకలి వేసింది..

అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న జామ చెట్టు పై వాలి మంచి జామ కాయ కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టాయి..

చిలక ఓర్పుగా అన్నీ వెదికి ఒక పండు జామకాయను తెచ్చుకుంది..కాకి బద్ధకం

తో ఒక పచ్చిజామను కోసుకుంది.. అయితే చిలుక తెచ్చిన పండిన జామను చూడగానే కాకి నోరు ఊరింది…

ఎలాగైనా అది దొంగిలించి తినేయాలనే ఆశ కలిగింది.. అందుకని చిలుకతో” బాగా అలసిపోయాం కదా స్నానం చేసి తిందామా” అంది.. పాపం అమాయకపు

చిలుక “మరి స్నానం చేస్తే ఎవరు మన జామకాయలకు కాపలా కాస్తారు” అని అడిగింది..

“ముందు నువ్వు చేసిరా నేను కాపలా కాస్తాను,తరువాత నేను స్నానం చేస్తాను నువ్వు

కాపాలా కాద్దువు” అని కాకి చిలకతో అంది..చిలుక అంగీకరించి కాకి కి తన జామకాయను

అప్పగించి వెళ్లి పోయింది..

ఆ వెంటనే కాకి చిలుక జామకాయను తీసుకుని పారిపోయింది.. కొద్ది సేపటి తరువాత వచ్చిన

చిలుకకు జరిగిన మోసం అర్ధం అయ్యి ఏడుపు మొదలుపెట్టింది … సరిగ్గా అటు పైన

పార్వతి పరమేశ్వరులు వ్యాహ్యాళికి వెళుతూ ఏడుస్తున్న చిలుకను చూసారు … వాళ్లకు

జాలి కలిగి చిలకమ్మ దగ్గరకు వచ్చి విషయం అడిగారు.

చిలుక ఏడుపు ఆపి కాకి చేసిన మోసం చెప్పింది వెక్కుతూ … అప్పుడు పార్వతి

పరమేశ్వరులు చిలకను ఓదార్చి మమ్ములను తల్చుకుని” ఒక చిన్ని గొయ్యి తవ్వి చూడు “అని

చెప్పి మాయం అయ్యారు..

చిలుక సరే అని దణ్ణం పెట్టుకుని చిన్న గొయ్యి తీసింది.. చిన్న జామకాయ

దొరికింది దానికి.. తింటే చాలా తీయగా ఉంది.. ఈసారి కొంచెం పెద్ద గొయ్యి తీసి

చూద్దాం అనుకుని కొంచెం పెద్ద గొయ్యి తీసింది..ఈసారి ఇంకొంచెం పెద్ద జామ కాయ

దొరికింది.. అది ఆనందం తో మళ్లీ దణ్ణం పెట్టుకుని ఇంకా పే..ద్ద గొయ్యి తీసింది

…దానికి చాలా పెద్ద జామ కాయ దొరికింది.. అది సంతోషం తో దాని పైకి ఎక్కి ఆడుకోవడం

మొదలు పెట్టింది..

అటుగా వెళుతున్న కాకి చిలుకను చూసింది …అంత పెద్ద జామ కాయ దానికి ఎలా

దొరికిందని ఆరా తీసింది.. మంచిదైన చిలుక కాకి చేసిన ద్రోహం

మర్చిపోయి జరిగిందంతా కాకికి చెప్పింది.. కాకి కి దుర్బుద్ధి పుట్టింది …

అది కూడా ఒక చోట కూర్చిని పెద్దగా ఏడవడం మొదలు పెట్టింది.. విషయం అర్ధం

అయిన పార్వతి ,పరమేశ్వరులు నవ్వుకుని కాకి దగ్గరకు వెళ్లి ఎందుకేడుస్తున్నావ్ ?అని

అడిగారు..నా జామకాయ చిలుక దొంగిలించింది అని అబద్దాలు చెప్పింది కాకి..

అయితే చిన్న గొయ్యి తీసి చూడు అని కాకి కి చెప్పి మాయమయ్యారు వాళ్ళు..

కాకి ఆనందం గా చిన్న గొయ్యి తీసి చూసింది ..అందులో నుండి చిన్న తేలు వచ్చి

కుట్టింది దాన్ని.. అమ్మోయ్,బాబోయ్ అని గెంతుకుంటూ ఈ సారి పెద్ద గొయ్యి తీసింది

…ఈ సారి పెద్ద తేలు వచ్చింది అందులో నుండి.. కాకి కి తను చేసిన తప్పు

అర్ధం అయ్యిఎగురుకుంటూ చిలుక దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణ కోరింది..

అవి రెండు మళ్లీ మంచి స్నేహితులు అయిపోయాయి..

21 thoughts on “చిలుక – కాకి

 • September 16, 2010 at 11:52 pm
  Permalink

  బావుందండి కధ. నీతి బావుంది

 • September 17, 2010 at 12:49 am
  Permalink

  so sweet !!!!!!!!

 • September 17, 2010 at 2:44 am
  Permalink

  Chala manchi katha.

 • September 17, 2010 at 5:51 am
  Permalink

  Nice.

 • September 19, 2010 at 5:31 am
  Permalink

  i liked this story very much.

 • September 19, 2010 at 9:16 pm
  Permalink

  కధ బావుంది… చిన్నప్పుడు వేసవికాలం ఆరుబయట పక్కలేసుకుని పిల్లందరం పడుకుని చెప్పుకునే కధలు మళ్ళీ గుర్తుచేస్తున్నారు … thanks

 • September 19, 2010 at 9:23 pm
  Permalink

  Chala baagundandi.. 🙂

 • September 19, 2010 at 10:35 pm
  Permalink

  Touching
  నీతి చాలా బావుంది

 • September 21, 2010 at 4:01 pm
  Permalink

  nice story and moral is good..!!!

 • September 24, 2010 at 7:51 am
  Permalink

  katha chala bagundhi neeti chala baundi.

 • November 17, 2010 at 2:09 am
  Permalink

  I LOVE THIS STORY SOOOOOOOOOOOOOOOOOO MUCH

 • December 26, 2010 at 2:22 am
  Permalink

  nice story

 • September 27, 2012 at 5:01 am
  Permalink

  VERY NICE STORY…………

 • July 27, 2013 at 12:48 am
  Permalink

  recalling childhood

 • August 21, 2013 at 11:11 pm
  Permalink

  Chakkati kadha.Chaduvuthu nenu malli chinnapilladini ayipoyanu.

 • January 10, 2014 at 9:49 am
  Permalink

  i like this story

 • November 30, 2014 at 11:25 am
  Permalink

  ,manchi kadha ,naenu maa paapa ki naerpinchanu story telling competition kosam, she bagged prize.. THANKS JAABILI

 • August 28, 2015 at 10:12 am
  Permalink

  chaana bagavundi,thank u, good work

 • June 4, 2016 at 12:32 am
  Permalink

  nice story. keep it up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *