నా కోడి కూయకుంటే …

పూర్వం అగ్గిపెట్టెలు ఉండేవి కావు.అరణి (అంటే రెండు కర్ర ముక్కలు తెచ్చి ఒక దానికి గుంత చేసి రుద్ది నిప్పు పుడుతుంది )ద్వారా గానీ చేకుమికి రాళ్ళ

Read more

పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్లు వినాలి…

నేస్తం jaajipoolu.blogspot.com అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక పిచ్చుక పిల్ల ఉంది..అది అల్లరిది ..దానికి తొందరెక్కువ..చెప్పిన మాట వినదు..ఒకరోజు  దానికి పరమాన్నం తినాలనే కోరిక పుట్టింది.. అది అమ్మ

Read more

చిలుక – కాకి

నేస్తం – జాజిపూలు అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక రామ చిలుక ,కాకి ఉన్నాయంట.. అవి రెండూ స్నేహితులు.. అయితే చిలుకచురుకైనది …కాకి బద్దకస్తురాలు..ఒక రోజు రెండింటికి

Read more