మన “ఆటలు”

శరీరానికి వ్యాయామంతోపాటు మెదడుకి చురుకుతనాన్ని కూడా పెంచే ఎన్నో “ఆటలు” ఉన్నాయి మనకి. బాల బాలికలందరూ కలిసి ఆడుకోవచ్చు ఈ ఆటలు. ఇవాళ అందులో కొన్నింటిని గురించి తెలుసుకుందామా!

Read more

రాముడు సీత ఆట 

రాముడు సీత ఆట  ఒక తెలుగు వారి కాలక్షేపపు ఆట .  ఒక ఖాళి కాగితాని తీసుకుని నాలుగు ముక్కలుగా చింపి ఒక దానిమీద రాముడు ,

Read more