నమ్మకం

రామాపురం అనే గ్రామంలో  మాధవుడనే వాడు ఉండేవాడు. అతడికి దేవుడంటే నమ్మకం లేదు. బాగా పని చేసేవాడు.అందరి కన్నాఎక్కువ సంపాయించేవాడు. అందరికి ఎక్కువ సహాయం చేసేవాడు.అందుకని అందరు అతనిని

Read more

Jabilli android app

  Here:  http://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_bandarushiva.jabilli జాబిల్లికి వెలుగులు అద్దుతున్న  రచయితలు రాధ మండువ ఉమాహర్ష దినవహి సత్యవతి ఆదూరి.హైమవతి వి . శాంతి ప్రబోధ బాడిశ హన్మంత రావు మౌనిక

Read more

శభాష్ !

అల్లరి అంటే శ్రీజ , శ్రీజ అంటే అల్లరి!!! మా అక్కయ్య కూతురు శ్రీజ ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు , నాలుగోతరగతి చదువుతోంది. మేమందరం దానిని అప్పుడప్పుడూ

Read more