నమ్మకం

రామాపురం అనే గ్రామంలో  మాధవుడనే వాడు ఉండేవాడు. అతడికి దేవుడంటే నమ్మకం లేదు. బాగా పని చేసేవాడు.అందరి కన్నాఎక్కువ సంపాయించేవాడు. అందరికి ఎక్కువ సహాయం చేసేవాడు.అందుకని అందరు అతనిని

Read more

కాగితం – కరెన్సీ నోటు

ఫోన్ మోగుతోంది చూడరా చిన్నా .. గార్డెన్ లోని కలుపు మొక్కలు ఏరేస్తూ అమ్మ కేకవేసింది. కథల పుస్తకం చదువుకుంటున్న ఏడేళ్ళ చిన్నా లేచి వెళ్లి ఫోన్

Read more

శభాష్ !

అల్లరి అంటే శ్రీజ , శ్రీజ అంటే అల్లరి!!! మా అక్కయ్య కూతురు శ్రీజ ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు , నాలుగోతరగతి చదువుతోంది. మేమందరం దానిని అప్పుడప్పుడూ

Read more